Voksne

Trykk på en av boksene under for mer info.

Gudstjeneste

Gudstjenesten er ukens viktigste samlingspunkt. Her samles alle sammen – hele familien.

Misjonskirken Pluss

Misjonskirken Pluss er for deg som er 50-60 år og oppover, du som har levd en stund.

Diakoni

Har du behov for sjelesorg, noen å snakke med eller veiledning?

Samlivsgruppa

Samlivsgruppas mål og fokus er at par skal få hjelp til å leve godt sammen. Vi ønsker å støtte par i alle faser i livet – fra de helt unge til de som har vært gift i en årrekke.

Nærfellesskap

Et nærfellesskap er en gruppe mennesker som samles for å lære Bibelen og hverandre bedre å kjenne. Vi snakker sant om livet og vår egen relasjon til Jesus, ber sammen og tjener mennesker i vårt nærmiljø.