Femtis, Sjettis & Loftet Next

Femtis

En god gjeng med barn som møtes én fredag i måneden hjemme hos hverandre.  Femtis varer fra kl. 18-20.Vi starter med en liten lek/ bli kjent-runde. Deretter spiser vi sammen, hører en liten andakt og leker. Det er mange nye barn som kommer til hver gang, og det er alltid plass til flere!

Dato for våren: 8/2, 8/3, 5/4 og 3/5.
Kontaktperson: Sølvi Thams. Tlf: 41209291.

Sjettis

Sjettis møtes én gang i måneden hjemme hos hverandre. Der starter vi med en andakt, deretter et enkelt måltid sammen. Resten av tiden går til organiserte leker, og så pleier vi å avslutte med dessert. Velkommen!

Datoer for våren: 01.02, 01.03, Tweens camp i april og 03.05.
Kontaktperson: Elise Evjen. Tlf: 99169084.

Loftet Next

Loftet Next er for de som går i syvende klasse. Vi samles hjemme hos hverandre én gang i måneden kl. 19.00-21.00. Hver kveld inneholder mingling, lek, mat, andakt og noe godt til slutten. Loftet Next samler syvendeklassinger fra flere av skolene i området, og har det veldig gøy sammen!

Kontaktperson: Tor Jøran Kivle. Tlf: 99261160.