Femtis, Sjettis & Loftet Next

Femtis

En god gjeng med barn som møtes én fredag i måneden hjemme hos hverandre.  Femtis varer fra kl. 18-20.Vi starter med en liten lek/ bli kjent-runde. Deretter spiser vi sammen, hører en liten andakt og leker. Det er mange nye barn som kommer til hver gang, og det er alltid plass til flere!

Kontaktperson: Kristin Rege Nygård, tlf: 907 20 559

Sjettis

Sjettis møtes én gang i måneden hjemme hos hverandre. Der starter vi med en andakt, deretter et enkelt måltid sammen. Resten av tiden går til organiserte leker, og så pleier vi å avslutte med dessert. Velkommen!

Kontaktperson: Sølvi Thams. Tlf: 41209291.

Loftet Next

Loftet Next er for de som går i syvende klasse. Vi samles hjemme hos hverandre én gang i måneden kl. 19.00-21.00. Hver kveld inneholder mingling, lek, mat, andakt og noe godt til slutten. Loftet Next samler syvendeklassinger fra flere av skolene i området, og har det veldig gøy sammen!

Kontaktperson: Marianne Rødland Widerøe, tlf: 909 79 727

Datoer for 2019/2020

13. september. 11. oktober. 1. november.
6. desember. 3. januar. 7. februar. 6. mars.  3. april. 8. mai. 5. juni.