Misjonskirken Pluss

Misjonskirken Pluss (MK+) er et tilbud til deg som er 50-60 år og oppover. Her er ingen aldersgrense hverken ned eller opp. Misjonskirken Pluss tilbyr et fellesskap hvor vi ønsker å se hverandre, bry oss om hverandre og støtte hverandre. 

Samlinger
Vi samles i kirka en søndagskveld i måneden og begynner kl. 19:30 med kveldsmat. Videre deler vi ideer, innspill, osv. For å belyse et aktuelt tema/dele Guds Ord så veksler vi mellom talere utenfra og talere fra egne rekker. Samlingene avsluttes senest kl.21:30.

Misjonskirken Pluss kaller vi gjerne «plussgenerasjonen» fordi:
– De har levd lenge og kan mye.
– Deres kunnskap og livserfaring gjør at de er verd å lytte til.
– Som «gruppe» besitter de enormt mye ressurser.
– Mange har fortsatt mye krefter, stor kreativitet, virketrang, tid m.m.
– Eldre er en undervurdert ressurs.

Misjonskirken Pluss har også ulike grupper/aktiviteter man kan delta i. Vi vil gjerne se utover kirkeveggene og være et tilbud for nærmiljøet.

Du er velkommen!

 

Kontaktperson: Jan-Olav Andreassen – janolav.andreassen@gmail.com