Givertjeneste

Ekte giverglede

Randesund misjonskirke er totalt avhengig av gaver for å kunne ha et bygg, lønne ansatte og drive sin virksomhet. Rundt 80% av de totale inntektene kommer hvert år fra innsamlede midler. Mange ser det som en glede og et privilegium å være med å også bære det økonomiske ansvar sammen, og slik vær med å virkeliggjøre menighetens visjon, det oppdrag som Jesus har gitt oss.  

Slik kan du være med å gi:

  • Ønsker du å bli fast giver? Trykk HER for å komme til skjema og for mer info.
  • Du kan overføre til direkte til kontonummer 3000 13 57774. Send oss en mail på post@mkirken.no med navn og personnummer dersom du ønsker skattefradrag.
  • Du kan gi på mobilen gjennom Vipps. Inne i Vipps, trykk på “Kjøp og betal” og søk opp Randesund misjonskirke, eller Vipps-nummer 24114. Skriv inn beløp og merk betalingen med gave.

Endre beløp på avtalegiro? Send mail til givertjeneste@mkirken.no.

Samarbeidsprosjekt

Menighet er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Vi deler fellesskap og ansvar. Og selv om du kan gå i Randesund misjonskirke uten å betale en eneste krone, er det medlemmenes og den faste kirkegjengers givertjeneste som på mange måter er avgjørende for hva vi sammen kan utrette. Vi håper alle som er medlemmer og brukere kan være med å dele gleden ved å bære det økonomiske ansvar sammen.

Vår visjon «hjelpe mennesker til tro på Jesus og til et  liv med ham» samler oss til å bidra med de ressurser vi har – både menneskelige og økonomiske. Mange er med og gir av seg selv og sin tid som ledere og arbeidere i kirken. Misjonskirken er avhengige av årlige budsjetter for drift av kirkebygg, lønn til våre pastorer og ikke minst våre forpliktelser til fellesskapet i Misjonskirken Norge. Både store og mindre misjonsprosjekter i inn- og utland, samt Ansgarskolen på Hånes får vår jevnlige støtte.

Avhengig av frivillige gaver

Menigheten er helt avhengig av frivillige gaver. De utgjør ca. 80 prosent av våre budsjetterte inntekter. Det er mange måter å støtte menighetens arbeid på. Mange sender større eller mindre enkeltgaver inn på menighetens konto, det er kollekt (Vipps) i hver gudstjeneste og noen bruker bankterminalen i foajeen.

Den viktigste inntektskilden vi har er at mange har fast givertjeneste. Med medlemmer og støttespillere i raus og fast givertjeneste via avtalegiro, sikres god og stabil økonomi for menigheten. De totale inntektene blir forutsigbare og det er mulig å budsjettere mer presist. Menighetens lederskap anbefaler at alle som går i Randesund misjonskirke kommer i en slik fast ordning for sin givertjeneste.

Skattefradrag på gaver og givertjeneste

For de som har avtalegiro med menigheten, skjer skattefradrag automatisk. For 2019 får man 22 prosent skattefradrag for gaver opp til 50 000 kr. Tidligere har skattemyndighetene godtatt at det som et gitt på en avtale kan fordeles mellom ektefeller i selvangivelsen. Dette godtar de ikke lenger. Randesund misjonskirkes ledelse oppfordrer derfor deg som giver til å ha egen, separat avtale for maksimalt skattefradrag. Når du gir gaver til menighetens konti er det viktig å skrive på innbetalingen hvem gaven er fra. Også her har skattemyndighetene blitt strengere. Hvis gaven er gitt fra en kontoeier og man ønsker at fradraget skal komme ektefelle til gode, er det viktig å merke innbetalingen med riktig navn. Det enkleste er at kontoeier gir gaven fra egen konto. Også her anbefales Autogiro som mest praktisk for både giver og menighet.

Bedrifter som ønsker å gi gave med skattefradrag til Randesund misjonskirke må oppgi beløp, giverdato og organisasjonsnummer til  post@mkirken.no før utgangen av det aktuelle kalenderår.

Bli medlem av trossamfunnet

Når du er medlem av trossamfunnet Misjonskirken Norge, ved vår lokale menighet vil du du generer både statlig og kommunalt trossamfunnstilskudd. Alle statsborgere betaler kirkeskatt. Den understøtter Den norske kirke i din kommune om ikke annet tros- eller livssynsmedlemskap blir oppgitt. Hvert år får Randesund misjonskirke utbetalt en viss sum av kirkestøtten fra det offentlige per medlem i trossamfunnet.

Det er mange av våre medlemmer og faste kirkegjengere som ikke er med i trossamfunnet Misjonskirken Norge. Det kan også hende at mange ikke vet om denne muligheten. Hvis Randesund misjonskirke er ditt åndelige hjem – hvorfor ikke la offentlige midler komme din kirke og menighet til gode?

Ta kontakt med post@mkirken.no dersom du ønsker mer informasjon om dette.