Samlivsgruppa

Samlivsarbeid er en del av menighetens satsing på hjemmene. Samlivsgruppas mål og fokus er at par skal få hjelp til å leve godt sammen. Vi ønsker å støtte par i alle faser i livet - fra de helt unge til de som har vært gift i en årrekke. Mer om Samlivsgruppa her.

  • Vi vil arbeide for at det bygges en kultur som verner om ekteskap og familie
  • Vi ønsker sterke familier bygd på sterke ekteskap
  • Vi ønsker å gi nyttige, relevante "nøkler", håp og fornyelse

Tilbud:

  • Samlivskurs
  • Temakvelder
  • Å bli ett - førekteskapelig veiledning
  • Ekteparweekender 
  • Familieterapeut

Samlivsarbeid er forankret i Bibelens prinsipper om familie og ekteskap. Ekteskapet er Guds idé - en god ordning. Dagens ektepar skal være gode rollemodeller for morgendagens ektepar.
Velkommen til å ta kontakt!

Kontaktinfo:
Besøksadresse:
Randesund misjonskirke, Marikollen 15, 4638 Kristiansand

Postadresse:
Randesund misjonskirke, Postboks 6063 Søm, 4691 Kristiansand
Tlf.: 380 47070 eller epost: post@mkirken.no

Kontaktpersoner:
Astrid og Øyvind Gaare, tlf. 977 55965 eller 926 56822, E-post: ogaare@start.no