Misjonskirken +

MISJONSKIRKEN PLUSS

Misjonskirken Pluss er for de som har levd en stund. Majoriteten er over 60 år, men her er ingen aldersgrense ned eller opp. De som er i femtiårene og som kjenner at dette passer for dem er velkommen

Misjonskirken Pluss er et «sted», en «gruppe», å høre til. Ikke en menighet i menigheten, men et fellesskap der vi «er i samme båt», vi ser hverandre, bryr oss om hverandre og støtter hverandre.

Misjonskirken Pluss kaller vi også gjerne «plussgenerasjonen» fordi:
* De har levd lenge og kan mye.
* Deres kunnskap og livserfaring gjør at de er verd å lytte til.
* Som «gruppe» besitter de enormt mye ressurser.
* Mange har fortsatt mye krefter, stor kreativitet, virketrang, tid m.m.

Misjonskirken Pluss startet opp høsten 2017.
Vi samles i kirka en søndagskveld i måneden, og begynner kl.19.30 med kveldsmat. Videre deler vi ideer, innspill, osv.  Etter litt samtale og påfyll av kaffe (!) synger vi gjerne sanger vi er glad i, deler Guds ord/har et tema og avslutter omkring 21.30.
Misjonskirken Pluss har også ulike grupper/aktiviteter man kan delta i. Vi vil gjerne se utover kirkeveggene og også være et tilbud for nærmiljøet, være med å påvirke i et samfunn i endring, og hvor antall eldre øker. Vi er mange som mener at eldre er en undervurdert ressurs.
Du er velkommen.

Misjonskirken Pluss ledes av
Jan-Olav Andreassen

janolav.andreassen@gmail.com
mobil 90974274