PROSJEKTGRUPPE

1. Avtaler/kontrakter med HSH (utbygger) og Oasen / Solkollen: Asbjørn Breistein; tlf. 920 42707; abr@svw.no
2. Samarbeid med Oasen / Solkollen og RIL: Svein-Tore Råmunddal; tlf. 913 31460; svein-tore@ramunddal.no
3. Romprogram / arkitektskisser: André Arntsen Fjelltveit; tlf. 952 61022; andre.fjelltveit@gmail.com
4. Regulatoriske krav / begrensninger: Per Christian Nygård; tlf. 412 16782; pcnygaard@gmail.com
5. Økonomi - finansiering og drift: Roy Gundersen; tlf. 917 13656; roy.gundersen@mosvold.no
6. Kommunikasjon - internt og eksternt: Hilde Heggheim; tlf. 901 59891; h-hegghe@online.no

DRØMMEKIRKA MI

KONTO FOR BYGGEFOND