Misjonkirken Pluss - Hararld Avtjern

Harald Avtjern taler på Misjonkirken Pluss sin kveld om Det hellige land gjennom 3000 år, med undertittel, Et forsøk på å gi en historisk bakgrunn for konflikten mellom jøder og palestinaarabere
Last ned