John Yngvar Syvertsen - 19. feb 2017

John Yngvar «Syver» Syvertsen taler i serien «Vendepunkt». Formiddagens tema var «Saul syndromet». Mot slutten av talen får du også høre et veldig sterkt vitnesbyrd!
Last ned