Forbønnstjeneste

Forbønnstjeneste i Randesund misjonskirke

Livet og hverdagen kan i blant være krevende for mange av oss. Vi møter utfordringer som noen ganger kan skape ubehag og smerte i livet – ja, mer enn det. I menigheten har vi forbedere som gjerne vil hjelpe deg i din situasjon. Det er hjelp å få – om du ønsker det.

Eller - ønsker du bare at noen husker på deg i bønn, tar du kontakt med en av de fire du finner navn & tlf. nummer på under. 

Husk også at disse hjelperne har taushetsplikt.


Forbedere du kan ta kontakt med:
- Ingeborg Liodden 99346769
- Bodil Sagen 41091206
- Carina Egeland 40461609