Diakoni

Sjelesorg: 
Ved behov for sjelesorg, samtale, veiledning etc. så ta gjerne kontakt med en av pastorene (se ansatte). Ta også gjerne kontakt med Ingeborg Liodden for samtale/sjelesorg.


Ingeborg Liodden: Jeg er 60 år, har vært medlem i Randesund misjonskirke i ca 30 år. Jeg arbeider ved Frisklivssentralen i Kristiansand, der vi hjelper og motiverer mennesker som ønsker å endre sine levevaner til en sunnere livsstil. Jeg ønsker å være en medvandrer, gå ved siden av, gi håp, spre litt glede. Med livserfaring, kurs innen sjelesorg, veiledning/kommunikasjon og 15 år i Randesund/ Tveit helseenhet, tror jeg på muligheter, håp, og en omsorgsfull Gud som ser, og forstår, og som alltid møter oss der vi er med våre liv.           
tlf.: 993 46 769


 

Støtte og oppmuntring:
Vet du om noen i menigheten som trenger et hjembesøk, et sykebesøk, en blomst, oppmuntring eller støtte i hverdagen etc., ta gjerne kontakt med Åse Fossan eller Ingrid Øverland. De vil gjerne stille opp, og de kan også videreformidle behov og åpne noen dører til videre hjelp.Åse Nyland Fossan:
Jeg har arbeidet som sykepleier i 40 år i mange forskjellige funksjoner. Men nå er jeg blitt pensjonist. Jeg har vært med i menigheten siden oppstart og har vært aktiv  på flere områder. Jeg har vært med i diakonitjenesten i flere år, og det gir mye tilbake. Jeg mener det er viktig at vi har tjenester i menigheten der vi støtter og oppmuntrer hverandre. 
Tlf.: 412 31 203


Ingrid Moberg Øverland:   Jeg har meldt meg til tjeneste innen diakoni og har et ønske om å tjene Gud i menigheten, som jeg har vært en del av siden starten i 1984. Jeg er utdannet sosionom og familieterapeut og har arbeidserfaring fra familiearbeid innen Kristiansand kommune. Nå er jeg pensjonist og har derfor større frihet til å engasjere meg i menighetens oppgaver. Noe jeg har sett frem til. Diakoni, mener jeg, er en viktig tjeneste i vårt fellesskap, da jeg selv har erfart at livet er både medgang og motgang. Det gjelder oss alle. De som ønsker besøk, samtale, oppmuntring eller støtte i ulike utfordringer, oppfordres til å ta kontakt.
Tlf.: 958 53 395

 

Henning Øverland:

 


 

Ingrid Eskilt: