Troshistorie

Nærfellesskapsgruppene kan være en god arene for å dele sin troshistorie. Troshistorie handler om å beskrive ens åndelige utvikling så nøye som mulig. Gjennom dette kan en lære mye om seg selv, få hjelp til å se ting i sammenheng og forstå sin egen trosvandring. Dette er også en fin måte å komme nær hverandre på i gruppen.

Her kan det lastes ned et hjelpeark til å dele sin troshistorie. Hjelpe ark til troshistorie i pdf.