Nærfellesskap

Hva er et nærfellesskap?

Et nærfellesskap er en betegnelse for familie-, bibel- eller cellegrupper tilknyttet Randesund misjonskirke. Et nærfellesskap er en gruppe mennesker som samles hver eller annenhver uke for å lære Bibelen og hverandre bedre å kjenne. Vi snakker sant om livet og vår egen relasjon til Jesus, ber sammen og tjener mennesker i vårt nærmiljø. Fellesskapet er åpent og vokser ved at nye inviteres inn. Fellesskapene møtes primært i hjemmene.
 

Hvorfor nærfellesskap?

Gudstjenesten som er vår hovedsamling blir ofte stor og vi har behov for å møtes i mindre sammenhenger. Gud har skapt oss til fellesskap, og det er hovedsaklig gjennom disse Han berører oss. Velfungerende nærfellesskap vil bidra til å forandre liv og hjelpe mennesker til å leve som disipler i hverdagen.
 

Dette ønsker vi at fellesskapene skal inneholde:

Vi ønsker at samlingene i nærfellesskapene skal være forutsigbare og bygget over en felles lest. Vi tror dette vil hjelpe gruppene til å holde fokus på Jesus. Samlingene bør inneholde tid til hverandre. Fundamentet for samlingene er bønn/tilbedelse, Guds ord og utrustning til tjeneste. 
 

Kontakt

Ønsker du å være med i en nærfelleskapsgruppe kan ta kontakt med:
 
 

Nedlastbare ressurser til bruk i gruppene.

 

"Om nærfellesskap"

I dette heftet presenteres det hva som er den underliggende tanken om grupper i Randesund Misjonskirke og det presenteres også hvordan en gruppesamling kan se ut.

"Gruppeavtalen"

Vi anbefaler alle grupper å bruke gruppeavtalen når en ny gruppe startes opp. Den kan også brukes når man starter på ny i august / januar. Lastes ned her

"Evalueringsskjema"

Etter endt år/semester kan det være fint å bruke litt av en samling på å evaluere hvordan gruppen fungere. Da kan dette gjøres med utgangspunkt i dette skjemaet. Lastes ned her

Nærfellesskapsbrosjyre (pdf)

Vi ønsker at alle i vår menighet er med i en gruppe og driver derfor aktiv rekruttering til gruppene. Her kan det lastes ned en brosjyre i pdf.