Gudstjenesten

Hovedsamling

Som i de fleste andre menigheter feirer vi i misjonskirken på Søm gudstjeneste hver søndag kl. 11. Det er menighetens hovedsamling for alle generasjoner. Vi legger vekt på at alle skal kunne følge seg ”hjemme” i våre gudstjenester, om man er der for første gang eller er godt kjent med menigheten. 
Det er mange barn i misjonskirken og søndagsskolen, Jesus kids, startet sitt opplegg drøyt et kvarter ut i gudstjenesten. Da går alle barna ut til tonene av en egen ”kjenningsmelodi” og fordeler seg i alderstrinn på loftet og i grupperom. 
 

Helhetlighet

Menighetens lederskap og medlemmer med særlig utrustning til møteledelse jobber stadig med innholdet i gudstjenesten for å gjøre den helhetlig, innholdsrik og så utbytterik som mulig – for flest mulig. Gjenkjennelse og trygghet er viktig i en nærmiljøkirke som misjonskirken, uten at vi benytter liturgi som i statskirken. Vi har imidlertid satt opp elementer som går igjen, men med rom for variasjon. 
 

Trosbekjennelsen

Randesund misjonkirke slutter seg til Den apostoliske trosbekjennelse. Den blir sjelden lest i våre gudstjenester. Men vi erkjenner at dens innhold som økumenisk symbol markerer grensene omkring en sann menighet og en sann Jesu Kristi Kirke. Det sentrale elementet i gudstjenesten er pastorens (eller andre inviterte predikanters) tale. Forkynnelsen av Guds ord skjer også i form av annen skriftlesning eller sang. 
Andre viktige elementer i gudstjenesten er: 
 
  • Innledning (gjerne ved et medlem) 
  • Bønn/Fadervår 
  • Sang og musikk, (felles-, kor- eller solist) 
  • Lovsang 
  • Informasjon 
  • Kollekt 
  • Stillhet, ettertanke 
  • Forbønn 
  • Velsignelsen 
 

Generasjonsgudstjenester

Temagudstjenester blir satt pris på i menigheten. Vi har blant annet hatt samme bibelske tema over flere uker. Tema i dramatisering og sang har også vært en kreativ og god løsning på flere av våre generasjonsgudstjenester. Drama med figurer eller klovner er populært hos de minste, og ofte er det de yngste barna som er sentrale aktører i opplegget.  Vi har ca tre generasjonsgudstjenester i semesteret. 
 

Nattverd

Hver første søndag i måneden feirer vi nattverd. Nattverdbordet i misjonskirken er åpent for alle troende. Det er Kristus selv som innbyr til sitt bord for at vi skal minnes hans død og oppstandelse og slik bekjenne at vi tror på en levende Herre. Alle Guds barn har bruk for og rett til å delta i nattverden og den er viktig for menighetens indre liv. Også barna får være med å dele brødet og vinen. Vi benytter kun alkoholfri rødvin. Under feiringen blir det ofte gitt anledning for den enkelte til å takke og be høyt eller å dele et vitnesbyrd med forsamlingen.