OM AVTALEGIROKlikk på bildet for å lese.

REGISTRER DEG SOM AUTOGIRO-GIVER HER.

Hvorfor bør jeg bli fast giver via Autogiro?

Enkelt. Med AutoGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.

Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe betalingen midlertidig er en telefon til banken enkelt eller å gå inn i nettbank og stoppe det der.

Rimelig. AutoGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på.

Stor fordel for menigheten. Faste inntekter jevnt fordelt hele året. Rimelig ordning å administrere. Det sparer administrasjonen for mye papirarbeid og ressursene kan settes inn på andre viktige områder. Skattefradrag registreres automatisk.

 

Hvordan kommer jeg i gang?
Gjennom Randesund misjonskirkes samarbeidspartner Solidus kan du her og nå (snart) registrere deg som fastgiver. Ved å trykke på lenken under kommer du inn på et sikkert skjema hvor du blir bedt om å skrive inn dine opplysninger. Systemet krever at banken du bruker må godta elektronisk signering for at avtalen skal kunne opprettes med din bank. Her er en oversikt over banker som tilbyr denne tjenesten. Dersom den ikke gjør det, må du skrive ut dette giverskjemaet og levere manuelt.

REGISTRER DEG SOM AUTOGIRO-GIVER HER

Fyll ut svarkupongen eller last ned printervennlig utgave. Av sikkerhetsmessige hensyn bør du oppgi en maksimal beløpsgrense per trekk, men du vil bare bli trukket for det terminvise gavebeløpet du har oppgitt. Ta gjerne høyde for at du senere vil ønske å heve ditt terminvise gavebeløp slik at du – hvis det skulle bli aktuelt – ikke behøver å fylle ut ny svarkupong. Ditt fødselsnummer må med, hvis du ønsker skattefradrag. Send eller lever svarkupongen i undertegnet stand til menigheten.

Hvis du har en fast givertjeneste til menigheten allerede, overfører du ditt gavebeløp på vanlig måte inntil du får beskjed fra banken om når avtalegiroordningen trer i kraft.

Last ned printervennlig svarskjema for Autogiro. Info om Autogiroavtale m/svarskjema vil for øvrig bli delt ut i gudstjenestene og ligger på bordet i foajéen.

Ta kontakt med oss dersom du skulle har spørsmål om givertjeneste eller Autogiro.

E-post:
gladgiver@mkirken.no
 

Telefon:
959 31 084 (Øyvind Skjegstad - lederskapet)
38 04 70 70 (Misjonskirkens kontor)
951 49 384 (Erlend Nordenborg - økonomiansvarlig)
 

Hvem bestemmer over økonomien, og hva går pengene til?
Det er menighetens årsmøte som bestemmer budsjettet og godkjenner regnskap, og det er menighetens valgte lederskap som disponerer inntektene innenfor dette.  Pengene går blant annet til personal, menighetens satsningsområder og til nedbetaling av lån. I tillegg går ca 15 prosent av gaveinntektene videre til andre prosjekter som fellesarbeid i Misjonsforbundet, bistand og misjon.

Randesund misjonskirke er med og støtter prosjekter internasjonalt i Colombia, Kongo Brazzaville og Romania.

Kontakt kontoret om du ønsker å se menighetens budsjett og regnskap.