Bønneemner

Vil du være med å be for familien Bredvei?

Her er konkrete bønneemner som de ønsker at du er med og ber for:

  • Be om at barna finner seg til rette på skolen, at de må få venner og at de må trives.
  • Be om at barna må oppleve tilværelsen trygg og god.
  • Be om at den Hellige Ånd fyller barna og at Gud også bruker dem.
  • Be om at familien blir bevart fra sykdom og ulykke.
  • Be om at de kan ha et godt familieliv med tid og omsorg for hverandre.
  • Be om at de voksne må finne oppgaver der de får brukt deres evner og kompetanse. 
  • Be om at de på best mulig måte kan lære språket og kulturen å kjenne.
  • Be om at de kan være i Guds plan med deres liv. 

Takk for at du er med og ber for familien i Indonesia.