Bønneemner

- Be for våre nye samarbeidsprosjekter med misjonsforbundene i Polen og Romania

- Be for Bibelskolen i Colombia at den kan være med å utruste lederskapet i menighetene

- Be for rehabiliteringsarbeidet i Bogota: at menn, kvinner og barn må bli totalt fri fra avhengighet av rus 

- Be om tålmodighet og visdom for dem som jobber i dette arbeidet

- Be om enhet og samhold i menighetene og innad i det colombianske Misjonsforbundet

- Be for fred mellom colombianske myndigheter og FARC (geriljaen)

- Be for verdens flyktninger 
 
- Be for dem som har kommet til Norge at de må bli tatt imot på en god måte
 
- Be for alle kristne hjelpearbeidere i Sentral-Asia

- Be for alle nasjonale kristne i det hovedsakelig muslimsk dominerte Sentral-Asia

- Be for lederskapet i Den evangeliske kirken (Misjonsforbundet) i Kongo Brazzaville

- Be for det teologiske seminaret til vår søsterkirke i Kongo Brazzaville

- Be om at Gud skal utruste gode ledere i Kongo Brazzaville, både landet og kirken vår
 
- Be for evangelistene som arbeider i Shaanxi-provinsen i Kina

- Be for befolkningen i Burma (Myanmar), spesielt for våre kristne trossøsken!
 
- Be for sentrene til ”La Afrika Leve” i Kongo Kinshasa

- Be for menigheter og menighetsledere i Kina som Misjonskirken Norge støtter