Misjon

Randesund misjonskirke har i hele sin historie vært engasjert i misjon. Det ønsker vi å være fortsatt. Misjon er et av menighetens fem satsingsområder og vi har satt oss følgende mål for perioden frem til 2020.

  • Plante to nye menigheter
  • 3-4 misjonærer i utlandet
  • Sende ut 3-4 team hvert år
  • Arrangere misjonskonferanser i samarbeid med Ansgarskolen og Misjonsforbundet
  • Øke bidragene til Misjonskirken Norges internasjonale arbeid, menighetsplanting i Norge og til nødhjelp

Menigheten har bidratt til plantingen av Ytre Randesund Misjonskirke som ble selvstendig menighet 5. mars 2013.