Gudstjenesteplanlegging

Gudstjenestene planlegges og utvikles av en produsent. Alle innspill må være gitt en produsent tirsdagen før gudstjenesten på epost produsent@mkirken.no. 

Kontaktpersoner:
Produsenter: produsent@mkirken.no
Teknisk produksjon: Simen Håland 926 06 971