"Koret"

Dette koret er for de litt større barna, 1. - 7. klasse. Koret øver tirsdag fra 18.00 til 19:00. 
Vi  holder oss oppdatert på hva ungene i koret til daglig hører på og prøver å finne kristne sanger de kan identifisere seg med. 

Er du glad i å synge og har lyst til å være med i et "groovie" kor er du hjertelig velkommen på våre øvelser!

Oppstart 22. august 2017