Velkommen til hjemmesida!

Gjør gjerne mkirken.no til din startside!

En grunnleggende verdi i Randesund Misjonskirke er at vi vil være «Relevant». Det betyr at vi vil dele evangeliet om Jesus på en relevant måte. Vi tror at evangeliet ikke er bundet av kultur, tid og sted, men er aktuelt for alle mennesker til alle tider og på alle steder.

Men det å være relevant betyr også at vi ønsker å kommunisere om misjonskirken og virksomheten på en så god måte som mulig. Når vi nå er i ferd med å fornye og oppdatere våre nettsider, så er det som et ledd i dette arbeidet.

Vi vil gjøre at vi kan for at disse sidene er oppdaterte og informative, og jeg vil forsøke å skrive regelmessig i denne bloggen. Vi håper at du vil følge oss regelmessig på våre nettsider, det er her du vil bli oppdatert om det som skjer i menigheten.

Gjør gjerne siden til din oppstartside!

Med vennlig hilsen

Jarle Råmunddal