Vår visjon

Visjonen til Randesund misjonskirke er «Hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med han.»

Visjonen er enkel, vi ønsker å begrenser oss til å peke på det vi mener er det viktigste vi skal gjøre og være som menighet.

Visjonen har to ledd. Det først er «Hjelpe mennesker til tro på Jesus …»: Dette handler om bevegelsen til Kristus og erfare gjenfødelsens under. Det andre er å «Hjelpe mennesker til […]et liv med han.» Å leve med Jesus er hva NT kaller å være disippel, i denne delen av visjonen ligger det å vokse som kristen, det kristne fellesskap, å dele sin tro, gavmildhet, barmhjertighet, lydighet til Jesus, osv.

Vi frontstiller i visjonen «til tro» og «liv med ham», fordi dersom dette er i front av hva vi er til for, så vil forkynnelse, fellesskap, diakoni, forvaltning enten være en nødvendig forutsetning for å gjennomføre visjonen eller en nødvendig følge av visjonen.

Vi bruker bevisst ordet «Hjelpe …» i vår visjon. Vi mener at vår rolle overfor mennesker er å være til hjelp jfr Fil 1:25 «… hjelpe dere til fremgang og glede i troen» Ordet «hjelpe» er mer tjenende enn andre alternative formuleringer. Vi tenker at dette harmonere godt med «Raushet» som vår verdi. I dette å «hjelpe til tro …» kan også alle ha en rolle. Liten eller stor.