Grensesprengende liv

Om å leve det liv som Gud har skapt deg til å leve og ikke nøye deg med noe mindre

Grensesprengende liv

Noen strøtanker som ikke fikk plass i talen på søndag 24. april 2016, om å leve det liv som Gud har skapt deg til å leve og ikke nøye deg med noe mindre.

  1. Bli bevist den du er skapt til å være, det betyr å få Guds perspektiv på ditt liv: Skapt i Guds bilde, lite ringere enn Gud, Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Bytt ut det som måtte være i ditt sinn av feil tankemønster (om det er lavt selvbilde, eller det motsatte) med Guds tanker.
  2. Vær ikke forutinntatt om hva du kan eller ikke kan før du har gjort erfaringer. Det er helt greit at ikke alle skal kunne det samme, fordi vi er skapt forskjellig, men alt for få har ikke levd ut sitt potensial fordi de aldri har tatt utfordringen. Ikke si det klarer aldri jeg før du har prøvd.
  3. Ta små skritt av gangen, ikke gap over mer enn du tro-lig vil klare. For noen er dette en stor begrensning i livet at de alltid vil fremst på plattformen, at de alltid vil på førstesiden, at skal de vær med så skal de være lederen med stor L. Vær heller tro i det lille, ta små skritt, og lære, men også bygge tillit litt etter litt
  4. Egenrefleksjon er viktig, gjør det sammen med mentor eller sjelesørger slik at du klarer å være objektiv. Dette tror jeg er noe av det mest avgjørende du kan gjøre for å bryte ut av en måte å leve på som har begrenset ditt liv.
  5. Vær i læring hele livet. Personlig er jeg er ikke helt spesielt talentfull på noe område. Og jeg er heller ikke av de som man bare kan sparke opp på en talestol også taler de til de blir båret ned. Jeg må bruke tid til forberedelse og må jobbe ganske hardt for å forberede et budskap. Men det har også ført med seg at jeg alltid har måttet være i en prosess av læring. Jeg har ikke hatt noe helt spesielt talent å flyte på. Men det er faktisk like viktig om du har et talent du flyter på, vær i prosess av læring hele livet som leder i styre eller søndagsskole, som forkynner, som pastor.

Spreng dine begrensninger. Vær bevist på å utvikle det talent, de gaver du har fått. Bruk enhver anledning til å vokse til å utvikle deg til å bli den man, den kvinne som Gud har skapt deg til å være.