Bønn for videre vekst!

Denne høsten er vi er i en periode hvor vi ønsker å søke Gud for hva som er Hans plan og vilje med vår menighet i årene som kommer.

Høsten er kommet godt i gang i Misjonskirken. Det er så mye flott som skjer i barnearbeidet, blant ungdommene på Loftet, i Alphaarbeidet og på gudstjenestene for å nevne noe.

Noe av det som har blitt satt fokus på denne høsten er at vi er i en periode hvor vi ønsker å søke Gud for hva som er Hans plan og vilje med vår menighet i årene som kommer. I den siste tiden har jeg lest i Apostlenes gjerninger, om hvordan Gud ledet de første kristne gjennom åpne og stenge dører, gi de syner og åpenbaringer og direkte ledelse av Den Hellige Ånd. Slik er også Gud i dag og vi tror at han både har en plan for oss og vil lede oss.

Jeg har lyst til, slik det også har vært gjort på våre gudstjenester, å invitere alle som er engasjert for Randesund Misjonskirke å være med å be for nettopp dette. Og om du kjenner at du får noe fra Gud for vår menighet så vil vi gjerne at du deler det med oss andre. Enten når vi kommer sammen for å snakke om dette, eller du kan dele det du får med en av oss pastorer / en i lederskapet, eller du kan sende en epost til visjon@mkirken.no

Det er også utarbeidet et bønnekort som du kan bruke som en del av ditt personlige bønneliv. Det deles ut i kirken og du kan laste det ned som fil her.

Jarle Råmunddal