Bønn for et nytt år!

Jeg har innfor dette året tre bønneemner, med utgangspunkt i at menigheten er Kristi kropp.

Vi er allerede et stykke inne i det nye året. Et år som for vår menigheter er et svært viktig år. Ikke bare skal vi feire menighetens 30 års jubileum, men vi kommer også dette året til å ta viktige valg og avgjørelser som vil få konsekvenser for den neste perioden av menighetens historie.

Jeg har innfor dette året tre bønneemner, med utgangspunkt i at menigheten er Kristi kropp. Delte dette også på gudstjenesten 5. januar (Du kan høre talen her)

  • At vi må være lydhøre Jesu ledelse han som er menighetens hode
  • At vi kan se at alle lemmer kommer i funksjon, at vi kan gi hverandre rom, oppmuntre og være et fellesskap som utruster til tjeneste
  • At vi kan være et fellesskap med overskudd av omsorg, hvor kjærligheten er varm og alle opplever å bli møtt, sett og inkludert.

 

Være med å takke Gud for menigheten og vær med i bønn for det nye året!

Hilsen Jarle Råmunddal