Givertjeneste

 

 

 

Utsnitt av maleriet ”Rausehet” av Anne Kristin Hagesæther (www.annekristin.no)


 

 

 

 

 

Alt vi har er gitt oss av Gud
Da israelittene samlet inn penger til byggingen av tempelet, sa David: ”Herre, vår Gud! All denne rikdommen vi har samlet for å bygge et hus for ditt hellige navn, den kommer fra deg, og alt er ditt” og ”vi gir det vi har fått av deg.” [1. Krøn 29]

Alt er en gave fra Gud, og vi er kalt til å være gode forvaltere. Bibelen kaller det å gi for en gudstjeneste, og beskriver det som en naturlig del av en kristens liv, og det skal skje uten ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver. [2. Kor 9]


Samarbeidsprosjekt
Menighet er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Vi deler fellesskap og ansvar. Og selv om du kan gå i Randesund misjonskirke uten å betale en eneste krone, er det medlemmenes og den faste kirkegjengers givertjeneste som på mange måter er avgjørende for hva vi sammen kan utrette. Vår visjon ”Guds barns enhet og menneskers frelse” samler oss til å bidra med de ressurser vi har – både menneskelige og økonomiske. Mange er med og gir av seg selv og sin tid som ledere og arbeidere i kirken. Misjonskirken er avhengige av årlige budsjetter for drift av kirkebygg, lønn til våre pastorer og ikke minst våre forpliktelser til fellesskapet i Misjonsforbundet. Både store og mindre misjonsprosjekter i inn- og utland, samt Ansgarskolen på Hånes får vår jevnlige støtte.


Avhengig av frivillige gaver
Menigheten er helt avhengig av frivillige gaver. De utgjør ca. 80 prosent av våre budsjetterte inntekter. Det er mange måter å støtte menighetens arbeid på. Mange sender større eller mindre enkeltgaver inn på menighetens konto, det er kollekt i hver gudstjeneste og noen bruker bankterminalen i foajeen. Lederskapet ønsker at du som går i Randesund misjonskirke kommer i en fast ordning for givertjeneste. Derfor har menigheten inngått samarbeid med Solidus, som hjelper mange organisasjoner med å administrere givertjeneste og innsamlinger. Tidligere samarbeidet vi med Profundo. Både menighetens ledelse og Solidus anbefaler fast givertjeneste med Avtalegiro/Autogiro. Med alle medlemmer i raus og fast givertjeneste via Autogiro, er det den sikreste veien til god økonomi for menigheten. De totale inntektene blir forutsigbare og det er mulig å budsjettere mer presist og offensivt.


Skattefradrag på gaver og givertjeneste
For de som har avtalegiro med menigheten, skjer skattefradrag automatisk. For 2015 får man 28 prosent skattefradrag for gaver opp til 20 000 kr. Tidligere har skattemyndighetene godtatt at det som et gitt på en avtale kan fordeles mellom ektefeller i selvangivelsen. Dette godtar de ikke lenger. Randesund misjonskirkes ledelse oppfordrer derfor deg som giver til å ha egen, separat avtale for maksimalt skattefradrag. Når du gir gaver til menighetens konti er det viktig å skrive på innbetalingen hvem gaven er fra. Også her har skattemyndighetene blitt strengere. Hvis gaven er gitt fra en kontoeier og man ønsker at fradraget skal komme ektefelle til gode, er det viktig å merke innbetalingen med riktig navn. Det enkleste er at kontoeier gir gaven fra egen konto. Også her anbefales Autogiro som mest praktisk for både giver og menighet.

Bedrifter som ønsker å gi gave med skattefradrag til Randesund misjonskirke må oppgi beløp, giverdato og organisasjonsnummer til gladgiver@mkirken.no eller direkte til Erlend Nordenborg på nordenborg@hotmail.com før 31.12.2015. 


Bli medlem av trossamfunnet
Du generer ”statsstøtte” om du blir medlem av trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund. Alle statsborgere betaler kirkeskatt. Den understøtter Den norske kirke i din kommune om ikke annet tros- eller livssynsmedlemskap blir oppgitt. Hvert år får Randesund misjonskirke utbetalt en viss sum (ca 600 kr) av kirkestøtten fra det offentlige per medlem i trossamfunnet. Det er mange av våre medlemmer og faste kirkegjengere som ikke er med i trossamfunnet Misjonsforbundet. Det kan også hende at mange ikke vet om denne muligheten. Hvis Randesund misjonskirke er ditt åndelige hjem – hvorfor ikke la offentlige midler komme din kirke og menighet til gode?

Ta kontakt med kontoret (380 47070) dersom du ønsker mer informasjon om dette.