BT-Kirka

BT-Kirka

BT-Kirka (Barn&Tweens) er søndagsskolen i Randesund misjonskirke. Vi vil at BT-Kirka skal være den beste timen for barna i uka. I tillegg ønsker vi at BT-Kirka:

  • Skal gi barna kunnskap om Gud.
  • Skal gi barna fellesskap med Jesus på ulike måter.
  • Skal utruste barna til å ta med Jesus i hverdagen.
  • Skal bygge relasjoner mellom barn, barn - voksne, og barn - ungdom.

Hver søndag deles barna i 2. Under skolealder og over skolealder (1-7. klasse). Her er opplegger lagt opp etter alder.

De minste begynner med navnlek, sang og en dramatisert andakt. og etterpå er det aktiviter som passer til temaet.

De over skolealder begynner med frilek og popcorn, alt fra spilling på PS, spill, fotball og basketball spill. så begynner opplegget. Da er det konkurranser, dans og musikk, filmer og andakt.

Tweens Høsten 2017: Eget opplegg for Jesus tweens (5.-7. klasse) under gudstjenesten - hver siste søndag i måneden.