Vi takker av gode medarbeidere

På gudstjenesten 10. juni kl. 11.00 vil vi takke av Eirik Fidjestad og Rolf Henrik Karlsen, som slutter som ansatt i Randesund misjonskirke

 

Eirik Fidjestad har vært vår Barne- og familiepastor i 4 år. Han har gjort en formidabel jobb og bidratt sterkt inn i vårt barnearbeid og i "sagbruget". Eirik går tilbake til å arbeide i barnehage. Eirik har viktig både i menighet og i stab og kommer til å bli savnet.

Her er Eirik sammen med sin Lise

En annen som avslutter sin ansettelse i vår menighet er Rolf Henrik Karlsen. Han har hatt en 3 årig prosjektstilling som ungdomsarbeider. Rolf Henrik har hatt et særlig ansvar for JIM som er vårt disippel og ledertreningstilbud til 10. klassinger. Her har Rolf Henrik hatt stor betydning og investert i mange unge. Han har også hatt hjerte for å nå lengre ut bla gjennom Loftes kickoff i januar som har samlet mellom 500 og 700 ungdom de siste tre år.

Her er Rolf Henrik på besøk på Laget på KKG

Både Eirik og Rolf Henrik blir boende i Kristiansand og forsetter i menigheten, men på søndag 10. juni vil vi altså ta avskjed med disse to gode medarbeiderene. Da vil det også, under kirkekaffen, bli gitt anledning for mange til å si noen takkens ord til disse flotte guttene.