Selv i de beste familier

Ny taleserie starter opp 23. april.

Selv i de beste familier, kan relasjonene gå i stykker. Selv i de best familier, kan vi komme i skade for å såre hverandre. Og selv i den beste familier, er forfallet det eneste som kommer av seg selv.

I denne serien vil vi se på ulike bibelske tekster og prinsipper, som kan hjelpe oss til å ha et bedre ekteskap, bedre familieliv, og leve i gode relasjoner med hverandre.

  • Hvordan kan vi jobbe med relasjonene på en slik måte at de jobber for oss?
  • Hvordan kan vi bryte fastlåste destruktive mønstre?
  • Hvordan kan vi få den andre til å blomstre, og ha en genuin glede av det selv?

Finnes det noen nøkler til å overvinne de utfordringer vi møter, og kan vi komme styrket ut av det? Har vi det godt på hjemmebane, har vi en styrke til det meste i livet.

Uavhengig av sivil status, så er vi alle i relasjoner med noen. Vi er alle del av en større eller mindre familie, eller har andre nære relasjoner. Så uansett livssituasjon tror vi disse søndagene vil være av stor nytte og betydning for deg.

I tillegg til menighetenes pastorer, vil Ansgarlærer John Yngvar Syvertsen og pastor og familieterapeut Kristin Lie tale i denne serien.

 

Dato

Tema

Taler

23. april 

Selv i de beste familier …

…må vi å ta tid til hverandre

Roy Elling Foss

30. april  

Selv i de beste familier …

… trenger vi nåde

Jarle Råmunddal

7. mai 

Selv i de beste familier …

… må vi justere våre forventninger

John Yngvar Syvertsen

13. og 14. Mai 

Konfirmasjonsdager

 

21. mai 

Selv i de beste familier …

… må vi arbeide med relasjonene

Kristin Lie