Nye medarbeidere i staben

Flere nye medarbeidere på plass i Randesund Misjonskirke fra høsten.

 

Som det ble informert om på menighetsmøte 3. juni så har vi hatt flere ansettelsesprosesser gående parallelt denne våren. Bakgrunnen er at Eirik Fidjestad (Barne- og familiepastor) og Rolf Henrik Karlsen (ungdomsarbeid) har sagt opp sine stillinger, og at Mats Sveindal (ungdomsarbeid) har redusert sin stilling for å studere teologi på fulltid. I tillegg har Touchpoint ønsket å ansette en koordinator i 30%. (Touchpoint har egen økonomi til å dekke denne stillingen).

Vi har derfor hatt flere stillinger vi har ønsket å besette. To stillinger på 20% hver i ungdomsarbeidet, en 30% i Touchpoint og en 100% stilling som barne- og familiepastor. I tillegg til at Mats Sveindal er ansatt videre i en 40 % stilling i ungdomsarbeidet.

Målet var å ha disse ansetettelene på plass før sommeren og det er med glede lederskapet kan informere om at vi nå har fått landet alle disse prosessene på en svært god måte

  • Jens Kristian Wikstøl har takket ja til å ansettes som medarbeider i Touchpoint i 30% (Prosjektansettelse. Oppstart i begynnelsen av august 2018)
  • Gabriel Aslaksen har takket ja til å ansette som medarbeider i ungdomsarbeidet i 20% (Prosjektansettelse Oppstart i begynnelsen av august 2018)
  • Marte Andersen har takket ja til å ansettes som medarbeider i ungdomsarbeidet i 20% (Prosjektansettelse. Oppstart i begynnelsen av august 2018)

Når det gjelder stillingen som barne- og familiepastor så har vi også her ansatt en medarbeider, og vi vil informere om hvem som er ansatt så snart vedkommendes nåværende arbeidsgiver er blitt orientert.

Litt om de som er ansatt!

Mats Sveindal, er 24 år gammel, gått på Loftet siden ungdomsskolen. Han har vært ansatt i prosjektstillig de siste tre år, men er nå fast ansettelse, skal jobbe 40% hovedsakelig med Loftet Night (fredagene). Mats studere bachelor i teologi ved Ansgar. 

Jens Kristian Wikstøl, er 24 år og kommer fra Hægeland, men har vært bosatt i Kristiansand de siste årene. Han har nettopp fullført masterløpet «Ledelse og menighetsutvikling» ved Ansgar Teologiske Høgskole. Han er oppvokst i en kristen familie og har vært i Frikirken på Hægeland hele livet, men ble ordentlig engasjert da Martin Wikstøl starter opp et band-arbeid på stedet. Han har vært med i Touchpoint arbeidet i flere år, og kjenner arbeidet svært godt. Jens Kristian er fra høsten også ansatt som Touchpoint-konsulent i 20 % i Misjonskirken UNG.

Gabriel Aslaksen er 20 år og har vokst opp i her i Misjonskirken. Han har vært en dedikert leder på Loftet i mange år og har mange sterke side og gaver. Han er en dyktig leder og en talentfull formidler. Han har det siste halve året gått på DTS (Disippel Trening Skole) på Hawaii og begynner på Ansgar høyskole fra høsten av. Gabriel vil få et hovedansvar på JIM og vil også delte på Loftet Night (på fredageren)

Marte Andersen er 23 år, fra Grimstad. Hun har sin bakgrunn fra Normisjon og har blant vært med sin familie i Equador som misjonær i tre år. Hun har gått to år på Ansgar, ett år på bibelskolen og ett år på teamlinjen. Hun har nå fullført 3. året på UIA, lektorstudiet. Hun har vært engasjert i Touchpoint i ca. 4 år og har der hatt lederverv knyttet til møtet, lovsang og smågruppene. Hun var også i en kortere periode ansatte i Tochpoint. Når hun nå ansettes i ungdomsarbeidet så vil hun få et særlig ansvar for Vennegruppene (for 8. klasse), men vil også bli en etterlengtet jenteleder på Loftet Night.

Informasjon om ny barne- og familiepastor kommer så fort som mulig