Ny taleserie - Sant om Gud

Vil i denne serien se på noen av de karakteristikker og navn Bibelen bruker om Gud.

Vi ønsker å tale «sant om livet og sant om Gud», og starter det nye året med serien «sant om Gud»

Flere av oss har hatt et eller flere kallenavn. Opphavet til disse er høyst ulike, og ikke alle syns like mye om sitt kallenavn. Men noen har fått et slikt navn fordi de på en særskilt måte har utmerket seg i en spesiell situasjon, eller gjennom lengre tid. Da blir dette navnet som en karakterbeskrivelse av personen.

I det gamle testamentets tid var navnet ikke bare et navn. Navnet var også en beskrivelse av menneskets identitet, en erklæring av hvordan det menneske var. Gjennom hele bibelen åpenbarer Gud hvem han er ved sine ulike navn.

Når vi studerer disse navnene og karakteristikker får vi et tydeligere bilde av hvem Gud er. Guds forskjellige navn og meningen bak disse navn åpenbarer Guds person og hans sanne natur. Hans navn gir oss en anvisning om hvem han er.

Samtidig fortsetter vi å erfare Gud på personlige måter, og vi hører da vitnesbyrdene om dette. Disse navnene vil alltid være i tråd med Bibelen, samtidig som de beskriver mye for den personen. «Klippen som holder», «Gud som ser meg», «Han som gav meg en ny sjanse».

Og på den siden blir vi også mer kjent med Guds mangfoldige natur. Og jo mer vi blir kjent med Gud, jo mer tillit og kjærlighet får vi til Ham og troen.

Oversikt over temaer

Nyttårsdag

1. jan.

Gud er for deg

Rom 8:28-39

Jarle Råmunddal

Søndag

6. jan. 

Gud ser

1. Mos 22:9-14, 16:9-13

Roy Elling Foss

Søndag

13. jan.

Gud er den samme

Salme 102:18-29

Jarle Råmunddal

Søndag

20. jan.

Gud er hellig

Jesaja 6:1-8

Hannah Træen

Søndag

27. jan. 

Gud er fred

Dom 6:22-24

Roy Elling Foss

Søndag

3. feb.

Gud kan gjøre uendelig mye mer - Efes 3:20

Bjørn Øyvind Fjeld