Misjonsforbundet bytter navn

Fredag 30. september 2016 er det ikke noe som heter Misjonsforbundet lenger. Da endrer Misjonsforbundets navn til å hete Misjonskirken Norge. Barne- og ungdomsorganisasjonen endrer samtidig navn til å hete Misjonskirken UNG. Speiderarbeidet heter heretter Misjonskirken Speiderkorps (MSK).

Vi skifter navn for å framstå tydeligere som et kirkesamfunn i Norge, heter det i begrunnelsen.

Det handler om kommunikasjon og et ønske om å bli forstått mer som hva man er. Det er derimot ikke en endring i menighetssyn eller kirkeforståelse.

Misjonskirken Norge er ikke et nytt kirkesamfunn. Vi ble et selvstendig kirkefellesskap ved oppstarten i 1884 og et eget trossamfunn siden loven om trossamfunn trådde i kraft i 1970.

Navneendringene ble vedtatt ved generalforsamlingen den 7. mai 2016 for Misjonsforbundet og i Landsmøtet til Misjonsforbundet UNG den 15. juli 2916.

 

- Vi takker Gud for det han har brukt Det Norske Misjonsforbund til gjennom historien. Nå er vi fulle av forventning til hva Gud vil bruke Misjonskirken Norge til i framtiden. Vi tror det nye navnet dessuten vil tydeliggjøre koplingen mellom det nasjonale arbeidet og kirkefellesskapets lokale menigheter, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid.

Daglig leder i Misjonskirken UNG, Svein Aksel G. Nakkestad, støtter endringen og mener at når de også endrer opprettholder man en sterkere felles identitet.

-Vi ønsker at de lokale menighetene skal lykkes i sitt barne- og ungdomsarbeid. Navneskiftet hjelper oss til å synliggjøre dette for omverdenen både lokalt og sentralt, sier Nakkestad.