Livskraftig menighet med ny visjon

Randesund misjonskirke har stabil vekst, et stort og livskraftig barne- og ungdomsarbeid og vil bygge ny kirke. Men da må givertjenesten bli betraktelig bedre.

– Vi har de fleste sunnhetstegn en menighet skal ha. Mennesker blir frelst og vi vokser. Generasjonene er engasjert. Så mangler vi en viktig bit – bare halvparten av medlemmene er med i fast givertjeneste. Det må vi få gjort noe med.

Mye positivt

Det sier leder for Randesund misjonskirke, Frank Aslaksen, i en kommentar rett etter menighetens årsmøte 12. mars.  Aslaksen innledet med å peke på alle de positive hendelsene i kirken i løpet av 2017.

– Det var året vi sendte ut familien Bredvei som misjonærer til Indonesia. Vi hadde 135 samlet på medarbeiderfest, 700 ungdommer på konsert med mange som ville følge Jesus og vi fikk etablert Misjonskirken Pluss – et fellesskap for menighetens senior-ressurs.

– Mitt ønske er at vi alle stadig minner hverandre på hva Jesus gjør i vår menighet. Las oss være nysgjerrige på hverandre og styrke fellesskapet, sa Aslaksen som en oppfordring før utfordringene ble presentert.

Ny visjon

Som den omfattende årsrapporten understreker, påpekte ledelsen at Randesund misjonskirke er i vekst. Samtidig er menigheten i ferd med å nå «glasstaket». Kirkebygget er for lite og menigheten drømmer om nytt og mer tjenlig bygg for videre vekst. Lederskapet har derfor utarbeidet en ny visjon som ble endelig vedtatt på årsmøtet. Menigheten har i mange år sluttet seg til Misjonskirken Norges visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse. Randesund misjonskirkes nye visjon er nå «Hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med han».

Økonomi

Lederskapets nestleder og økonomiansvarlige, Jon-Egil Andersen, presenterte et regnskap og budsjett som ikke skapte stor debatt. Han viste til fjorårets optimistiske budsjett med kraftig øking av gaveinntekter via fast givertjeneste. Det slo ikke helt til, og senhøstes lå det an til en minus på 400.000 kroner. I desember fikk derfor alle medlemmer brev hjem med oppfordring om å tenke gjennom sin givertjeneste, først og fremst for å få flere enn halvparten av menighetens 375 medlemmer til å gi fast via autogiro. Resultatet ble en liten forbedring, men lederskapet er tydelige i årsrapporten:

«Som menighet har vi et felles ansvar. (….) Det burde være unødvendig for lederskapet å kontinuerlig måtte jobbe med givertjenesten».

Regnskapet ble tatt til orientering. Budsjettet for 2018 er på 5.230.500 kr – bare 60.000 kr mer enn fjorårets. Og da er forventet kirkeskatt-overføring fra staten på 250.000 kr mer enn i 2017 tatt med.

– Dette burde derfor være svært overkommelig, sa en avtroppende økonomiansvarlig Jon Egil Andersen.

Lederskapet

Lederskapet har i 2017 bestått av Frank Aslaksen (leder), Jon-Egil Andersen (nestleder), Jannicke Aamot, Svein Tore Råmunddal, Kristin Vårdal, Øyvind Skjegstad, Henning Øverland og David Husefest. Jon-Egil Andersen og Svein Tore Råmunddal tok ikke gjenvalg. Inn som nye lederskapsmedlemmer kom Ole Einar Aas (32), Veronica Andersen (34) og Odd-Jone Linnebo (43) som vararepresentant.

 

2017-tall for Randesund misjonskirke

 • 6,4 mill. kr i omsetning

 • 229.000 kr i underskudd

 • 375 medlemmer (552 i trossamfunnet)

 • 24 undergrupper/foreninger

 • 24 nærfellesskapsgrupper

 • 50 gudstjenester

 • 11706 besøkende

 • 8 hel- og deltidsansatte (5 pastorstillinger)

 • 8 i lederskapet (2 kvinner)

 • 200 frivillige ledere

 • 200 unge på Loftet Night hver fredag

 • 150 unge i smågrupper

 • 100 barn i BT-kirka hver søndag

 • 70 barn på SuperTirsdag

 • 63 konfirmanter

 

Bildetekster:

Lederskapet etter valget: Fra venstre Odd-Jone Linnebo, Jannicke Aamot, Henning Øverland, Ole Einar Aas, Frank Aslaksen (leder), Veronica Andersen, Øyvind Skjegstad, Marius Hodne (ansattes representant), Jarle Råmunddal (hovedpastor), Kristin Vårdal og David Husefest.

Menighetens valgte leder i tre år, Frank Aslaksen, fikk godord, blomster og applaus ved avslutningen av årsmøtet i Randesund misjonskirke.

Leder Frank Aslaksen (med ryggen til) takket Jon-Egil Andersen (omfavnet), Svein Tore Råmunddal (i midten) og pastor Roy Elling Foss (ansattes representant) for innsats i lederskapet. Svein Tore ble spesielt takket for sin strategiske og aldri hvilende rolle.