Kontigent for barn i BT-kirka

Barnearbeidet, BT-kirka, i Randesund misjonskirke får støtte fra UNG for hvert medlem som betaler en kontingent. 

Ønsker du å være med å bidra til BT-kirkas arbeid og for at det kan bli enda bedre, kan du betale inn 100 kroner pr. barn til Misjonskirkens bankkonto: 3000.13.57774. Merk betalingen med Kontingent BT-kirka.

Send en mail til btkirken@mkirken.com hvor du forteller hvilke barn du har betalt for,  så det blir lettere å få en oversikt over hvem som har betalt.

Har du ikke allerede fått en mail om dette og ditt/dine barn er blitt registrert på en av søndagsgudstjenestene, vil vi gjerne at dere skriver adresse, telefonnummer og fødselsdato på barnet/a i mailen da dette også må med for å få støtte. 

Takk for en flott høst til nå og takk for at vi får lov til å bli kjent med så mange flotte barn! :)  
 
- Josue og Vilde Flores
BT kirken