Fjellstøtt

Taleserie fra Bergprekenen i august og september

Den kanskje mest kjente talen Jesus holdt, holdt han på et fjell. Folk stimlet rundt ham, og det han sa har inspirert folk over hele kloden. Og det med god grunn, for Jesus selv oppsummerer talen slik;

Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Matt 7:24-25

Vi vet at livet kan være utfordrende og krevende. Det kan være situasjoner som vi opplever tar pusten fra oss, og midt oppi dette lover Jesus oss at vi ikke skal gå under fordi vi bygger livene våre på Ham.

I denne serien går vi inn i en rekke av tekstene som er i Matt 5 – 7. Vårt håp for deg er at du nettopp begynner å bygge livet på Jesus og lar de tingene han sa få være styrende for dine valg. For det er mulig å stå fjellstøtt når det blåser og regner i livene våre.

Velkommen til høstens gudstjenester!