Et visjonsbilde for videre vekst

Oscar har laget et vakkert, grafisk verk som vi håper skal inspirere hele menigheten til videre vekst, sier leder Frank Aslaksen.

Menighetens ledelse har samarbeidet i snart to år med kunstneren Oscar Jansen for å finne fram til en visualisering av visjonene fremover. Randesund misjonskirke har ”Rom for videre vekst” som strategisk satsing. Det betyr blant annet at menigheten skal vokse i størrelse og betydning – både for enkeltmennesker og samfunnet.

Leve ut verdiene

– Vi vil være en åpen menighet som inviterer og inkluderer. Vi vil leve ut vår visjon om kristen enhet og menneskers frelse og våre verdier rotfestet, raus og relevant, sier leder i menighetens lederskap, Frank Aslaksen.

– Skal vi kunne være den menigheten vi ønsker å være som planter nye menigheter og er både misjonal og samfunnsbyggende – ja, så må vi vokse. Derfor sonderer vi nå muligheten for å bygge et nytt og moderne bygg som kan romme både kirke, ressurssenter for ekteskap og samliv og andre fasiliteter som gir rom for videre vekst, sier lederskapslederen.

– Det er vårt ønske at hele menigheten, familie, venner og naboer ser budskapet og den vakre energien i Oscars verk. Skal jeg våge meg på en analyse med utgangspunkt i menighetens visjon og verdier, så faller mye på plass for meg i bildet, sier Frank Aslaksen og peker:

– Den tydelige og oppreiste Kristus-skikkelsen har jo formen fra Disippelkorset i vår felles misjonsforbundslogo. Jeg ser hjertene som tegn på raushet og symbolbruken og det Kristus-sentrerte som rotfestet. Bildets rutemønster er som mosaikk eller levende steiner. Disse er oss – enkeltmennesket trenger å være en del av et fellesskap. Jo mer åpne, inviterende og trygge vi fremstår, jo mer relevant blir vi som fellesskap, sier menighetslederen, som håper bildene etter hvert kan pryde mange hjem og være med å skape felles forståelse, samhold og inspirasjon.
 

Krevende oppgave

Kunstneren Oscar Jansen synes det kan være vanskelig nok å male et portrett på bestilling, og et slikt visjonsbilde har han aldri arbeidet med før.

– Det ble en krevende oppgave. Det har vært mye tenking, prøving og feiling. En søvnløs natt så jeg for meg at jeg delte opp bildet i mange biter. Jeg måtte stå opp og utføre jobben med en gang. Så ble det dette mosaikkliknende rutemønsteret som en metafor for mangfoldet – alle byggesteinene.

Kjenner menigheten

Oscar Jansen er en beskjeden og ydmyk kunstner og musiker fra Haugesund, bosatt i Vågsbygd og med atelier på Odderøya. Han har også flere år bak seg som medlem i Randesund misjonskirke. Mange husker hans flotte pianospill og bidrag til sang- og musikklivet i menigheten.

– Det har nok vært en stor fordel at jeg har kjennskap til menigheten, selv om det er en del år siden jeg flyttet. Også misjonskirken er satt sammen av forskjellige typer mennesker. Jeg håper derfor at både karismatikeren, den meditative eller tradisjonalisten finner detaljer i bildet man liker og kan dvele ved.

– Bildet er jo en slags kollasj av symboler og motiver som jeg håper kan gi glede, inspirasjon eller trøst, sier Oscar, som ikke tenkte på liturgiske farger da han laget bildet. – Jeg bruker både varme og mer kalde farger for å få fram kontrast og liv, sier han.

Data som verktøy

Verket har Oscar utført i dataverktøyet Adobe Illustator. Bildet består av ca 20 lag med ulike farger. Ved å bruke data kan også bildet deles opp. Oscar synes selv at detalj-bildene fungerer godt. – Det er noe av tanken at den enkelte kan finne noe som passer for «meg», sier Oscar Jansen, som signer og nummererer et opplag på 100 trykk av hvert motiv.

Oscar Jansen benytter såkalt giclée-trykk på syrefri kvalitetskartong. Metoden skal holde på fargen i hundre år. Giclée-trykk er internasjonalt anerkjent som en høykvalitetsprosess. Dagens kunstnere står fritt til å velge denne moderne måten å fremstille kunsttrykk på.

Slik bestiller du kunsten (klikk på bildet over)

Oscar Jansens bilder er utstilt i kirken og kan bestilles via menighetskontoret. Send e-post til administrasjonsleder Bente Nome Næser med ønsket motiv og størrelse.  Giclée-trykkene av hovedmotivet er i størrelse A3 (420x297mm) kr. 2800,- og A5 (210x148mm) kr. 1200,-.
Utsnittene (6 forskjellige 110x110mm) kr 800,- per stk. Se alle utsnittene under.

Om du ønsker det, kan menighetskontoret montere trykket i ramme (fra IKEA), lik til de på bildet og som er utstilt i misjonskirken.

 

KLIKK PÅ UTSNITTENE FOR Å FORSTØRRE