#denfølelsen - ny taleserie

Over fire søndager i februar og mars tar vi for oss fire forskjellig salmer fra Salmens bok - Jesu egen sangbok.

Som en jødisk oppdratt gutt/mann så er det all grunn til å tro at Jesus hadde sunget alle sangene i salmenes bok, gjennom sitt liv, kunne dem utenat og at de lå hans hjerte nær. Ingen annen bok siterer Jesus så ofte fra som nettopp Salmens bok. 

Salmenes bok viser oss hvordan Gud tåler våre ulike følelser. Fra de mørkeste, kanskje tabubelagte, til de varmeste følelsene menneske kan ha. Gud møter oss alltid som hele mennesker med alle våre følelser.

Sorg, sinne, fortvilelse, takknemlighet, glede … Det menneskelige følelsesspekteret spenner vidt. Det samme gjør salmenes bok i bibelen. Disse salmene er overraskende friske og virkelighetsnære. Her beskrives livet på måter som er skremmende gjenkjennelige også i 2018. I salmenes bok vil vi alle kunne finne bønner og ord som vi gjenkjenner, som kan være til hjelp, til trøst til oppmuntring for våre liv.

Det forbausende at de menneskene som opplever så mye vondt, står så støtt. Hvordan får de det til? Hvordan kan de glede seg over tilværelsen og være takknemlige overfor livet, når de har møtt så mye motgang? Hva kan vi lære?