Bli med på spennende menighetsmøte

Tirsdag 24. januar kl. 19.00-22.00 i Misjonskirken.

Menighetsmøte for Randesund Misjonskirke.

Tid: tirsdag 24. januar kl.19-22.

Sted:  kirkesal i misjonskirken.

Det blir orientering fra og dialog rundt følgende områder:

·         mulige ombygginger i kirka

·         nytt kirkebygg

·         årsregnskap og budsjett

·         3-årsevaluering etter Rom for videre vekst

 

Innkalling og saksdokumenter er sendt ut i mail til alle medlemmer. Ta kontakt om du ikke har mottatt dokumentene

Vi vil oppfordre til å be for arbeidet vi står i, at vi forvalter det vi er betrodd på rett måte og at flere kommer til tro på Jesus!

 Vennligst prioriterer menighetsmøtet. Det er en viktig tid og vi trenger å stå sammen!

Vi minner også om menighetens årsmøte som blir mandag 13. mars