Besøk av Egil Svardahl

Til helgen får vi besøk av Egil Svartdahl som blir med oss både på søndagens gudstjenesten og på 'Advent i Misjonskirken', i tillegg til møter fredag og lørdag

·       Fredag kl. 12.00 Pastor og lederlunsj (NB! påmelding)

·       Fredag kl. 20.00 blir han med på Loftet. (Ungdomsmøte) Temaet er «Ansikt til Ansikt» 

·       Lørdag kl. 19.00 er det medarbeiderfest (NB! påmelding)

·       Søndag kl. 11.00 er det ordinær gudstjeneste. Temaet er «Nok er nok»

·       Søndag kl. 17.00 er det ‘Advent i Misjonskirken’

Vær med å be for helgen og bli med på så mange møter som du kan!