Bli fast giver!

Menigheten vår trenger flere faste givere! Nå er det blitt enda enklere å etablere avtalegiro med faste månedlige trekk.

Vi trenger flere faste givere i menigheten vår! Ca. 150 givere er i dag med og utgjør grunnlaget for menighetens drift. Nå kan du registrere avtalegiro med mobilen og enkelt signere med bank-ID. For å sikre en sunn, forutsigbar og trygg menighetsøkonomi, er det avgjørende at alle er med og bidrar. Store bidrag - små bidrag - alle er viktige og har stor betydning i denne sammenhengen. Har du avtale fra før, kan du jo sende linken videre. På denne måten kan du være med å oppmuntre andre du tror kunne ha lyst til å støtte menighetens arbeid. 

NB! Husk at fra og med 2018 har du rett på skattefradrag på gaver intill 40.000 kr. 


AvtaleGiro på mobil/nett


Les mere om givertjenesten her.