Årsmøte 12. mars

Den 12. mars kl. 18.00 avholder Randesund misjonskirke sitt årsmøte i misjonskirken.

 

Mye har skjedd i menigheten vår det siste året. Mennesker kommer til tro på Jesus. I alle generasjoner. Vi vokser og felleskapet utvides. Det er ikke like lett å holde «oversikt» og i gudstjenestene er det stort sett fullt i kirkesalen slik at menighetssalen også benyttes.

På årsmøtet gjør vi et tilbakeblikk på året som har gått og hvordan situasjonen er for de ulike aktivitetene i kirka vår. Samtidig ser vi fremover på hva som skal til for å hjelpe flere til tro og hva som skal til for at flere får en dypere relasjon med han.

I ekstraordinært årsmøte i januar vedtok vi å legge frem sak angående endring av visjonsformuleringen i statuttene. Da vedtok vi også å jobbe videre med mulig utbygging på dagens tomt med mål om å fremlegge tegninger, budsjett og finansieringsplan for menigheten innen året er omme. Begge vedtak er viktige og spesielt sistnevnte vil kreve mye av oss alle – både ift. tid, penger, engasjement, delaktighet. Samtidig ser 2017 til å gå med noe underskudd, med mindre øremerkede gaver gis innen årsmøtet.

Huset vårt, gammelt og eventuelt nytt, er et redskap til å nå nye mennesker – på Søm, i Randesund og i Kristiansand! Vi trenger å fortsette å stå sammen og vise det samme sinnelag som han – med et felles ønske om gjøre godt for andre og hverandre, fortelle om Jesus og spre de gode nyhetene!

Velkommen i Misjonskirken mandag 12. mars kl 18:00.