Årets viktigste begivenhet?

Sett av kvelden 13. mars og bli med på som er årets viktigste begivenhet for Randesund misjonskirke.

 Iallefall om en ser det fra en organisatorisk synsvinkel. Menighetens årsmøte er menighetens høyeste organ og fatter de største og viktigste besluttningene.

Det er på menighetens årsmøte at det er valg på menighetens lederskap. Årsrapporter og regnskap mottas, og budsjett for 2017 legges frem til votering.

 

I år blir det årsmøte på mandag 13. mars kl. 19.00. Vi håper at så mange som mulig setter av kveldne og blir med. Alle medlemmer har stemmerett, men møtet er også åpend for interesserte som ikke er medlemmer.

Velkommen!