Nytt bygg

Randesund misjonskirke gjennomførte høsten 2013 og våren 2014 en strategiprosess, «Rom for videre vekst». Konklusjonen i dette arbeidet har vært entydig: Skal vi kunne være den menigheten vi ønsker å være, som planter menigheter, som satser på barn og unge, som kan gjøre en forskjell i Randesund, så må også forsamlingen i Marikollen vokse i antall.

En av veksthindringene for Randesund misjonskirke er bygget Marikollen 15. Det ble bygd i 1991 og da formet menigheten et kirkebygg. I dag er opplevelsen at det er bygget som former menigheten.

Fremtidens menighet må bygges ved å styrke gruppestrukturen i menigheten, og ved bevisst bruk av våre hjem, men vi trenger også et moderne, funksjonelt kirkebygg som er tilpasset det vi tror er Guds vilje for vår menighet i årene som kommer.

Vedtatt strategi med tilhørende handlingsplan fører til behov for et moderne kirkebygg som kan romme både kirke, ressurssenter for ekteskap og samliv, og fasiliteter som gjør det mulig å gi rom for videre vekst.

I årsmøtet 2014 ble det vedtatt å igangsette et forprosjekt for nytt kirkebygg. Høsten 2014 ble Randesund Misjonskirke invitert i et nytt prosjekt på Strømme sammen med Filadelfia som skal bygge ny barnehage og Oasen Bibelsenter som skal bygge ny skole. Menigheten gjorde et vedtak i menighetsmøtet 6. november 2014 om å arbeide videre med samarbeidsplanene – og utrykke vilje til og intensjon om samarbeid overfor de andre samarbeidspartnerne.

Det er etablert en egen prosjektgruppe som skal ta hånd om arbeidet med planlegging av nytt kirkebygg og samarbeidet med de andre partnerne. Denne prosjektgruppen består av:

André Arntsen Fjelltveit: (tlf. 9526 1022) Romprogram og arkitektskisser
Asbjørn Breistein: (tlf. 9204 2707) Avtaler / kontrakter - HSH (utbygger) og Oasen/Solkollen
Per Christian Nygård: (tlf. 4121 6782) Regulatoriske krav / begrensninger
Hilde Heggheim: (tlf. 9015 9891) Kommunikasjon internt / eksternt
Roy Gundersen: (tlf. 9171 3656) Økonomi finansiering / drift
Frank Aslaksen
Svein-Tore Råmunddal: (tlf. 9133 1460) Samarbeid med Oasen / Solkollen og RIL

Denne nettsiden vil bli jevnlig oppdatert. Dersom du har spørsmål, innspill eller kommentarer til prosjektet, ta gjerne kontakt med en i prosjektgruppa.


Litt informasjon fra prosjekt ”Nytt bygg”:
På årsmøtet 5.mars fikk lederne i prosjektgruppa ”Nytt bygg” anledning til å presentere hvor lang vi er kommet i prosessen.  Det er en spennende prosess å få være med på, og vi ønsker å være åpne og informative underveis. Du vil blant annet kunne følge fremdriften her på mkirken.no. Nytt kirkebygg skal gi rom for framtiden og tidligere i vinter hadde noen fra prosjektgruppa, lederskapet og referansegruppen et møte for å inspirere hverandre, og for å tenke litt høyt sammen.

Det prosjektgruppa arbeider mest med nå om dagen, er å få på plass avtale med entreprenør. Det jobbes også konkret med et romprogram for selve kirkebygget. De ulike undergruppene og interessegruppene i kirken vil bli invitert til et møte etter hvert, for å kunne komme med innspill om deres tanker og behov.

I månedlig mail fra menighetens pastor til medlemmene vil ytterligere informasjon om løpende status komme. Føl deg fri til å kontakte oss i prosjektgruppa om du har innspill eller tanker du vil dele med oss. Det er også spennende å kunne involvere barna i prosessen, og nå i startfasen ønsker vi at de skal kunne være med å bidra med tegninger av ”Drømmekirka mi”. Flott om dere leverer eller sender inn tegninger (helst en pdf- fil) til post@mkirken.no dersom ditt barn har et bidrag. Det er viktig at tegningen merkes med navn og alder, og at det er tegninger med klare, sterke farger.

Mvh Prosjektgruppen 

Her er plangruppa ute i felten på befaring. Etterpå fortsetter arbeidet i menighetskontorene på Rona. Disse er med på bildene: Lasse Rosten, Filadelfia, Billy Øksendal, Filadelfia, Alf Kjøstvedt, Oasen, Svein Resman, HSH, Per Håkon Hansen, HSH, Gunnar Amtedal, arkitekt, og våre folk: Andre Arntsen, Frank Aslaksen og Svein-Tore Råmunddal fra RMK.