Loftet

Loftet

 


Loftet Ungdom er en del av Randesund Misjonskirkes ungdomsarbeid. Loftet er for ungdom som bor på Søm og ellers i Randesund. Vi vil bety en forskjell! Ungdom fortjener et godt sted å være. Omgivelser med trygghet, toleranse og ikke minst Gud! Vi ønsker ungdom det beste vi vet, nemlig et forhold til Jesus. Loftet ønsker å gjøre unge mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus. 
Det er derfor har vi samlinger på onsdger og fredager. På fredager har vi Loftet Night, mens det annenhver onsdag arrangeres det vi kaller Unite. 

 

Night

Vi samles til stormøte fredager 19:30-23:00. Fokuset disse kveldene er å bli kjent, ha deg gøy og høre om Jesus. 

 

Unite

Vi samles annenhver onsdag i smågrupper. Her er det tilpasset opplegg for de ulike alderstrinnene. Samlingen starter med en halvtimes måltid, så en halvtime undervisning og tilslutt en halvtime i grupper. 
Vennegrupper for 8. klassinger møter 17:00 - 18:30, Konfirmant for 9.klassinger møter 17:30 - 19:00, J.I.M for 10.klassinger møter 18:00 - 19:30 og Word for videregående møter 19:00 - 20:30. 

 

For mer informasjon om disse ulike gruppene og Loftet, besøk oss også på www.facebook.com/loftet eller http://www.loftet.net