5 GIR GIVERTJENESTE ET ANSIKT

Randesund misjonskirke har store ambisjoner for vekst, utvikling og nybygg de nærmeste årene. Menighetens økonomi er på det jevne, med budsjetter som de siste årene er ”reddet” av tilfeldigheter. Fast givertjeneste via Autogiro viser seg å gi en forutsigbar og god økonomi for menigheten. Under halvparten av medlemmene og de som går i kirken har slik givertjeneste. Fem medlemmer gir her ansikt til givertjenesten og utfordrer samtidig oss alle til å stå sammen om å gi Randesund misjonskirke mer forutsigbar økonomi og økt handlekraft.

Bodil Sagen (61): En glede å gi!
– For mange år siden opplevde min mann og jeg at vi hadde uorden i givertjenesten. Det ga oss dårlig samvittighet. Så begynte vi å gi fast. Det ble en stor lettelse. Det tilfeldige viste seg også å ha vært alt for lite. Gjennom 30-40 år har vi justert det månedlige beløpet både opp og ned – og opp igjen. Men ikke sjelden har vi kunnet gi mer enn det faste vi gir via Autogiro. Vi opplever at Gud velsigner oss, nettopp slik Bibelen sier. For det er en glede å gi!

Carina Egeland (39): Mitt ansvar!
– Skal menighetens visjon bli virkeliggjort, må vi gi. Det er blitt et stadig mer tydelig og utfordrende for meg at det er mitt ansvar å gi – også av mine penger. Sammen kan vi få til mye om vi samler oss om fast givertjeneste på Autogiro. Vi har det godt her i landet og jeg tror mange av oss kan gi enda mer. Skal Randesund misjonskirke bety en forskjell i bydelen, må vi sørge for at pengene følger med.
 

Henning Øverland (70) : En gledesplikt!
– Å gi er for meg en gledesplikt. Menigheten er avhengig av mitt bidrag hver måned. Når jeg ser alt det gode arbeidet vi driver i Randesund misjonskirke, blir jeg så glad og velsignet. Det er så flott å få være med å backe opp! Like sikkert som jeg som nordmann automatisk betaler min skatt, så betaler jeg som menighetsmedlem mitt bidrag månedlig rett fra konto med største selvfølge. Og jeg vet det er trygt og godt for menighetens virksomhet.

Marius Hodne (21): En god vane!
– Jeg gir ti prosent av lønna mi til menigheten. Tidligere overførte jeg selv på nettbanken. Men nå går jeg over til Avtalegiro. Lettvint og en fordel for menigheten. Jeg utfordrer gjerne alle unge: Gi deg selv den gode vanen det er å ha givertjeneste. Beløpet er ikke viktig. Du får et bedre forhold til penger og blir mindre ego. Jesus utfordrer oss alle til å gi. For meg er det på mange måter en lydighetshandling.

Ørjan Bredvei (38): En investering!
– Jeg er veldig glad i kirka. Her satses det på barn og unge og vi ser de flotte resultatene. Min givertjeneste er derfor også en investering i vår families og andres liv – med betydning jeg bare aner konturene av. Jeg anbefaler fast givertjeneste via Avtalegiro. Det er meningsfylt å bidra til at min egen menighet kan få bedre oversikt over økonomien og mer offensiv budsjettering. Særlig hvis vi blir enda flere som gir fast på den måten.